Terms and Conditions*/नियम व अटी*

The Mahalaxmi SARAS MART

Gram Vikas Bhavan,Kharghar, Navi Mumbai 2018-2019


All The Fields Marked ( * ) are Mandatory / ( * ) या चिन्हाने दर्शविलेल्या सर्व जागा अनिवार्य आहेत

Self Help Group (SHG) Information/स्वयं सहाय्यता गट माहिती

Major Products/प्रमुख उत्पादने

First Product/ पहिले उत्पादन(पहिल्या उत्पादना बद्दल लिका)
  YES     NO  

Participant Information/सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची माहिती

First Person/पहिली व्यक्ती
Please Upload Document Only with Above Number/वरील नमूद केलेल्या क्रमांकाचे कागदपत्र अपलोड करा
Second Person/दुसरी व्यक्ती
Please Upload Document Only with Above Number/वरील नमूद केलेल्या क्रमांकाचे कागदपत्र अपलोड करा

SHG/First Participant Bank Details/पहिल्या सहभागीदाराची किंवा गटाची बँक माहिती

Documents Upload/कागदपत्रं अपलोड